Starta eget-bidrag

Starta eget-bidrag

Att starta eget företag kan kosta en slant, och det kan dröja innan verksamheten går så pass bra att man kan ta ut lön. Då finns det möjlighet att få ett så kallat starta eget bidrag som hjälp på traven. 

Starta eget bidrag får man genom arbetsförmedlingen, och det är i regel beroende på den tidigare ersättningsnivån från exempelvis A-kassan. Det är en mycket bra idé för den som vill driva eget företag. Start eget bidraget löper i regel i 6 månader, efter vilka företaget förväntas generera tillräckligt med vinst för att kunna stå för lönekostnaderna för företagaren. 

För att ta del av starta eget bidrag skall man ta kontakt med sin lokala arbetsförmedling, vilka sedan bedömer huruvida man är berättigad eller ej. Det finns ett antal kriterier man måste uppfylla för att kunna ta del av start eget bidraget. 

Affärsplan 

För att ansöka om starta eget bidrag måste man skriva en så kallad affärsplan, som sedan bedöms av konsulter hyrda av arbetsförmedlingen. I affärsplanen skall tydligt framgå att man har möjlighet att varaktigt försörja sig själv och eventuella anställda. Det finns massor av bra information om hur man skriver en bra affärsplan, på nätet och/eller i böcker. 

Aktivitetsstöd 

Starta eget bidrag är en del av Sveriges aktivitetsstöd för arbetslösa, och riktar sig därför främst till de som redan är arbetslösa eller riskerar att bli det. Ersättningen är beroende av A-kassenivån, men utbetalas med lägst 320 kronor per dag. 

Lån som finansiering 

Är man inte berättigad till starta eget bidrag kan man i vissa fall få ett företagslån och låna pengar till uppstarten av sitt företag. Dessa pengar kan sedan användas till inventarier såväl som löner, men till skillnad från starta eget bidrag förväntas man sedan betala tillbaka pengarna man lånat. Nystartslån är en typ av företagslån för just nystartade företag och finns hos många banker såväl som vissa företagareorganisationer.