Bolagsform

När man startar eget företag finns det naturligtvis många beslut att fatta, och vilken bolagsform man skall välja är ett beslut man bör fatta tidigt. 

Det finns framförallt tre olika bolagsformer, även om det förekommer andra varianter så som stiftelser eller kommanditbolag. Beroende på verksamhetsområde, antal delägare och storlek på rörelsen man startar är det främst Aktiebolag, Handelsbolag eller Enskild firma som är aktuella. Skillnaderna är naturligtvis många, men ett par av de viktigaste punkterna tar vi upp här. För mer information finns det hyllmeter efter hyllmeter att läsa på bibliotek eller på internet. Att starta och driva företag är ett stort beslut, likaså vilken bolagsform man väljer.

Aktiebolag 

Ett aktiebolag är en juridisk person, och har ett “eget” ansvar. Dvs. att ägarna inte är personligt ansvariga för skulder och avtal som bolaget har ingått. Det finns en rad undantag till denna regel, eftersom det annars skulle vara för upplagt för bedrägeri. Delägarna är istället endast ansvariga med den summa de har köpt aktier för. Det är den bolagsform som gör det enklast att få ett företagslån istället för att ta ett privatlån.

Handelsbolag 

Ett handelsbolag är även det en juridisk person, men i ett HB är ägarna personligt ansvariga för skulder och avtal som företaget har ingått. Det är naturligtvis därför viktigt att skriva avtal mellan ägarna/bolagsmännen för att minimera risken för senare problem. 

Enskild firma 

En enskild firma är, till skillnad från de ovan nämnda bolagsformerna, inte en juridisk person och kan heller inte ha fler än en ägare. Skall man vara fler än en som startar företaget måste man alltså välja aktiebolag eller handelsbolag. Till skillnad från AB och HB har den enskilda firman inget eget organisationsnummer, utan använder sig av ägarens personnummer. Ägaren är i alla lägen ansvarig för bolagets avtal etc.