Avdrag

Avdrag på företaget

Det finns många fördelar med att starta och driva sitt eget företag. En av dessa är att kunna göra avdrag för vissa utgifter på företaget. 

Avdrag får du göra för alla utgifter som krävs för din verksamhet, dvs du får dra av det som kostnad i företaget. Detta innebär rent praktiskt att du betalar det momsfritt med oskattade pengar. En del kostnader får du göra avdrag för direkt på hela beloppet medans vissa utgifter måste delas upp under flera år. Avdrag för rent privata kostnader får du givetvis inte göra. 

Ett avdragsexempel: Företagsförsäkring

Ett bra exempel på avdrag som man kan göra är för att försäkra sitt företag. Att ha en bra företagsförsäkring är dessutom mycket viktigt då det kommer till att driva företag, glöm den inte.

Att veta exakt vilka avdrag som Skatteverket godkänner samt hur dessa ska redovisas kan vara väldigt krångligt och tidskrävande att sätta sig in i. I mindre företag, som enskilda firmor, kommanditbolag och handelsbolag, sköts många gånger bokföringen direkt av ägarna och goda råd från revisorer kan upplevas som väldigt dyra. 

Ett alternativ är att studera Skatteverkets avdragslexikon för företag. Utöver detta finns det mycket information att hämta online. 

På flera hemsidor kan du söka efter tjänster (t.ex bokföring eller redovisning) och begära en offert direkt online. Det är oftast inte bindande och kan ge dig en bra uppfattning om vad det skulle kosta att leja ut en del av pappersarbetet.