Eget företag

Om att starta eget

Eget företag - Franchise

Franchising

För dem som ännu inte har kommit på en egen, unik affärsidé kan franchising vara ett lämpligt alternativ. Att arbeta med franchising skiljer sig från vanligt företagande, på gott och ont. Det finns ofta klara riktlinjer och regler franchisetagare måste följa, men i gengäld får man lika ofta väldigt mycket hjälp.

Det man skall titta närmare på innan man startar upp en franchise är;

Uppstartskostnad

I de flesta fall krävs en uppstartskostnad för ett franchise. Kontrollera storleken på densamma, men även vad som ingår.

Driftskostnad

Det är naturligtvis viktigt att både du och din franchise klarar sig ekonomiskt den tid det tar att få verksamheten lönsam. Hur mycket kommer det att kosta, och har du råd med det?

Löpande provision

Hur mycket av din omsättning skall gå till franchisegivaren? Vad ingår i det, och är det skäligt?

För att läsa mer detaljerat om franchising, finns det många bra sidor på svenska, ett par av dessa hittar du här;